Wydział Transportu - Komenda Stołeczna Policji

Wydział Transportu

Wydziały - Transport

Wydział Transportu

03-301 Warszawa
ul. Jagiellońska 49
(dawny budynek Wydziału Prewencji KRP VI)

tel..: +48 22 603-61-08
tel.: +48 22 603-79-35
tel.: +48 22 603-61-33
fax.: +48 22 603-73-06

e-mail: transport@policja.waw.pl

Naczelnik: nadkom. Wojciech Gołębiewski

Zastępca Naczelnika: Barbara Hulbój


Wydział Transportu prowadzi gospodarkę transportową w Komendzie Stołecznej Policji. Sprawuje nadzór nad właściwym wykorzystaniem wszystkich środków transportu i utrzymaniem ich należytej sprawności technicznej. Wydział Transportu KSP w ramach swoich kompetencji podejmuje wszelkiego rodzaju starania, mające na celu pozyskiwanie środków transportu dla wszystkich jednostek organizacyjnych komendy Stołecznej Policji. Priorytetowym celem działania Wydziału jest systematyczne dążenie do uzyskania, coraz wyższej jakości świadczonych usług, przy jednoczesnym obniżaniu ich kosztów oraz optymalnej organizacji pracy. Katalog nałożonych do realizacji zadań i sposoby ich realizacji określają akty prawne resortowe oraz ogólnopaństwowe. Nadzór nad działalnością Wydziału Transportu KSP sprawuje Komendant Stołeczny Policji ds. logistyki.

Naczelnik Wydziału Transportu przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach 15:00 – 16:00.