Zespół do spraw Audytu Wewnętrznego - Zespół ds. Audytu Wewnętrznego - Komenda Stołeczna Policji

Zespół ds. Audytu Wewnętrznego

Zespół do spraw Audytu Wewnętrznego

Data publikacji 08.12.2008

Audytor wewnętrzny (koordynator zespołu): dr Jolanta Boruta
Audytor wewnętrzny: Dorota Radman

00-150 Warszawa
ul. Nowolipie 2

tel.: +48 22 603-77-76
fax.: +48 22 603-78-98
e-mail: audyt@ksp.policja.gov.pl

Zespół do spraw audytu wewnętrznego realizuje swoje zadania w obszarze działania Komendy Stołecznej Policji, m.in. poprzez: 

1. Planowanie audytu wewnętrznego.

2. Dokonywanie systematycznej oceny kontroli zarządczej.

3. Realizowanie czynności doradczych.

4. Monitorowanie i przeprowadzanie czynności sprawdzających.

5. Wydawanie rekomendacji i składanie propozycji rzeczowych.

6. Wykonywanie audytów wewnętrznych zleconych.

7. Opracowywanie sprawozdawczości oraz informacji o realizacji zadań z zakresu audytu wewnętrznego w ujęciu rocznym.