Wydział Ochrony Informacji Niejawnych i Archiwum

00-150 Warszawa
ul. Nowolipie 2

tel.: +48 22 603-77-88
fax.: +48 22 603-87-97

e-mail: naczelnik.woin@policja.waw.pl

Naczelnik: mł. insp. Krystyna Śmigielska
Zastępca Naczelnika: podinsp. Andrzej Zator