Stołeczne obchody Święta Strażaka - Aktualności - Komenda Stołeczna Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Stołeczne obchody Święta Strażaka

Data publikacji 30.04.2014

Komendant Stołeczny Policji nadinspektor Dariusz Działo wraz ze swoim zastępcą inspektorem Dariuszem Pergołem wziął udział w konferencji prasowej inaugurującej obchody Święta Strażaka na terenie Cyplu Czernikowskiego. W uroczystości uczestniczył st. bryg. Mariusz Wejdelek Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej m. st. Warszawy, Prezydent m.st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz oraz Ewa Gawor Dyrektor Biura Zarządzania Kryzysowego m. st. Warszawy.

Na terenie Cyplu Czernikowskiego spotkały się służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo na wodzie i w jego obrębie: Policja, Straż Pożarna i WOPR. W trakcie spotkania Prezydent m.st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz  przekazała stołecznemu WOPR-owi specjalistyczny sprzęt ratunkowy niezbędny przy ratowaniu ludzkiego życia. Podkreśliła, że bezpieczeństwo zależy od ludzi, ale i od posiadanego sprzętu ratunkowego. Ponadto Pani Prezydent przyznała zasłużonym strażakom odznaczenia.

Nadinspektor Dariusz Działo poinformował zebranych, że w 2013 roku Komisariat Rzeczny Policji zanotował 850 interwencji, natomiast od stycznia do kwietnia 2014 r. rzeczni policjanci zarejestrowali 356 interwencji, 4 osoby zostały uratowane i zanotowano 2 zgony. Komendant Stołeczny Policji zaapelował do mieszkańców stolicy o zachowanie godne oraz większy spokój nad brzegiem Wisły.

Podczas uroczystości zebranym zaprezentowana została symulacja niebezpiecznego zachowania młodzieży na wodzie oraz przeprowadzenie przez służby ratunkowe pomocy z użyciem sił i środków Policji, WOPR-u, Straży Pożarnej. Pozorowana akcja przy użyciu służb ratowniczych odbyła się sprawnie, a na uczestniczących w spotkaniu zrobiła ogromne wrażenie.

Zespół Prasowy KSP
podkom. Ewa Szymańska-Sitkiewcz
zdjęcia kom. Andrzej Browarek