Ślubowali strzec porządku i bezpieczeństwa - Aktualności - Komenda Stołeczna Policji

Aktualności

Ślubowali strzec porządku i bezpieczeństwa

Data publikacji 24.09.2021

Dzisiaj na wewnętrznym dziedzińcu Komendy Stołecznej Policji nowo przyjęci policjanci złożyli uroczyste ślubowanie. 103 funkcjonariuszy, w tym 17 policjantek, rozpoczynających służbę w garnizonie stołecznym, po przeszkoleniu podstawowym zasili oddział prewencji.

Służbę w warszawskiej Policji rozpoczęło 103 funkcjonariuszy, w tym 17 pań, którzy w obecności przełożonych Komendanta Stołecznego Policji nadinsp. Pawła Dzierżaka i Zastępcy Komendanta Stołecznego Policji insp. Marka Chodakowskiego, Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i sztandaru Komendy Stołecznej Policji złożyli ślubowanie. Słowa roty nowo przyjęci funkcjonariusze powtarzali za Komendantem Stołecznym Policji:

"Ja obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnicy państwowej i służbowej, a także honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej".

Komendant stołeczny życzył młodym policjantom spokojnej służby, jednocześnie podkreślając, że będzie ona trudna.

Do gratulacji z okazji ślubowania dołączył też nowy kapelan Komendy Stołecznej Policji ks. Jacek Kuziel – jestem pod wrażeniem państwa odwagi i śmiałej decyzji o wstąpieniu w szeregi Policji. Ta decyzja już sporo mówi o waszym charakterze, o wewnętrznej dyscyplinie, także o gotowości do działania i odpowiedzi na oczekujące was wyzwania.

Młodzi policjanci przejdą przeszkolenie podstawowe. W trakcie kilku miesięcy zdobędą wiedzę z zakresu prawa, poznają też uprawnienia i obowiązki policjanta, nauczą się, jak przeprowadzać interwencje oraz posługiwać się bronią służbową. Po zdaniu egzaminu kończącego szkolenie, 103 z nich trafi do oddziału prewencji.

Tekst: Edyta Adamus

Film: kom. Rafał Retmaniak, sierż. szt. Rafał Markiewicz

Zdjęcia: Marek Szałajski

Film Slubowanie_24_09_2021.mp4

Pobierz plik Slubowanie_24_09_2021.mp4 (format mp4 - rozmiar 24.43 MB)