Klub Honorowych Dawców Krwi przy Komendzie Stołecznej Policji - Komenda Stołeczna Policji

Klub Honorowych Dawców Krwi przy Komendzie Stołecznej Policji

Klub Honorowych Dawców Krwi przy Komendzie Stołecznej Policji


Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy Komendzie Stołecznej Policji działa od 17 lutego 2015 r. i jest objęty patronatem Komendanta Stołecznego Policji.

Klub HDK przy KSP jest zarejestrowany w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie pod numerem „997”.
Aktualnie zrzesza 192 funkcjonariuszy i pracowników Komendy Stołecznej Policji, Komendy Głównej Policji, czterech Komend Rejonowych Policji w Warszawie (I, IV, V, VI)
oraz jednostek Policji z Mazowsza (Legionowo, Otwock, Ostrołęka).

Działalność klubu opiera się na organizowaniu cyklicznych Akcji Honorowego Oddawania Krwi na terenie Komendy Stołecznej Policji,
których do tej pory odbyło się dziewięć.

Zapoczątkowaliśmy również organizowanie podobnych akcji w Komendzie Głównej Policji,
a nasi krwiodawcy brali udział w zbiórkach krwi organizowanych
pod patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.   

SERDECZNIE ZACHĘCAMY DO PRZYŁĄCZENIA SIĘ DO KLUBU!

 

 

NAJBLIŻSZE AKCJE HONOROWEGO ODDAWANIA KRWI:

  1. 18.09.2020 r. przed KSP w godz. 8.00-13.00,
  2. 18.09.2020 r. przed KGP w godz. 9.00-14.00.

 


Każdy, kto chciałby oddać krew w innym terminie na konto Klubu HDK przy KSP, może to zrobić w dowolnym miejscu poboru krwi, podając numer „997”