Wydział Zamówień Publicznych - Komenda Stołeczna Policji

Wydział Zamówień Publicznych

Wydział Zamówień Publicznych

Data publikacji 09.12.2008

00-150 Warszawa
ul. Nowolipie 2

tel.: +48 47 723-86-08
fax.: +48 47 723-76-42

e-mail: naczelnik.zamowienia-publiczne@ksp.policja.gov.pl

Naczelnik: Marta Gawracz

Zastępca Naczelnika: Robert Burasiński

Wydział Zamówień Publicznych realizuje zadania Komendy Stołecznej Policji w zakresie zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane finansowane w całości lub części ze środków publicznych będących w dyspozycji Komendanta Stołecznego Policji oraz środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie finansów publicznych oraz zamówień publicznych.