Zespół ds. Ochrony Praw Człowieka - Komenda Stołeczna Policji

Zespół ds. Ochrony Praw Człowieka

Pełnomocnik Komendanta Stołecznego Policji
ds. Ochrony Praw Człowieka

mł. insp. Agata Malinowska

 


 

Komenda Stołeczna Policji
00-150 Warszawa
ul. Nowolipie 2 

tel.: +48 47 723-70-82
fax: +48 47 723-80-88

Kontakt od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.

UWAGA!

Istnieje możliwość umówienia indywidualnego spotkania po wcześniejszym kontakcie z pełnomocnikiem.

e-mail: ochrona.praw.czlowieka@ksp.policja.gov.pl